News Details

SENIOR CLASSES VIRTUAL LINK

09/03/2023

News Image

S/N

SUBJECT

CLASS LINK

1

FRENCH SS3

https://meet.google.com/ysr-jrjm-kpd

2

ENG. LANG. SS2

https://meet.google.com/heq-ooiy-yzz

3

LITERATURE SS1

https://meet.google.com/rme-tusn-ksf

4

CRS SS2

https://meet.google.com/kdc-qdbc-gtq

5

CIVIC EDUCATION SS2

https://meet.google.com/cnc-prpq-eos

6

GOVERNMENT SS3 

https://meet.google.com/xia-jhsg-idf

7

MARKETING SS2

https://meet.google.com/jxr-nnro-fei

8

ACCOUNTING SS1

https://meet.google.com/esv-oyfw-mnh

9

MARKIETING SS3

https://meet.google.com/aso-fysz-ibr

10

CRS SS1

https://meet.google.com/rsx-mrtn-jna

11

VISUAL ART SS1

https://meet.google.com/wfw-skef-hve

12

VISUAL ART SS3

https://meet.google.com/rba-fygd-opi

13

VISUAL ART

https://meet.google.com/zzu-txng-kxs

14

BIOLOGY SS2

https://meet.google.com/taf-swzt-xzz

15

SOCIOLOGY SS1

https://meet.google.com/hyd-zxfs-yao

16

ECONOMICS SS2

https://meet.google.com/jnc-xbzd-mxi

17

CATERING SS2

https://meet.google.com/ujd-webu-tat

18

CATERING SS3

https://meet.google.com/vpj-zomi-ems

19

CHEMISTRY SS2

https://meet.google.com/wda-gkym-uss   

20

AGRICULTURE SS2

https://meet.google.com/xfy-tqtq-iba      

21

AGRICULTURE SS1

https://meet.google.com/oqw-vnqs-znd        

22

TECHNICAL DRAWING SS1

https://meet.google.com/pma-auxs-vnd

23

TECHNICAL DRAWING SS2

https://meet.google.com/ziv-vvfs-qyb

24

TECHNICAL DRAWING SS3

https://meet.google.com/zcb-cijn-prm

25

ENGLISH LANG. SS3

https://meet.google.com/vuu-ovko-rgd

26

PHYSICS SS3

https://meet.google.com/xdg-qzxb-efm

27

GEOGRAPHY SS1

https://meet.google.com/mzz-ntxj-smp

28

GEOGRAPHY SS3

https://meet.google.com/rzw-egne-rkp

29

CRS SS3

https://meet.google.com/tvz-shsd-ghi

30

GOVERNMENT SS2

https://meet.google.com/owv-dinq-reo

31

CIVIC EDUCATION SS3

https://meet.google.com/jac-rwgq-pap

32

LIT-IN-ENG SS3

https://meet.google.com/nxx-ziif-zyx

34

COMPUTER SCIENCE SS1

https://meet.google.com/nkm-hamq-trr

35

COMPUTER SCIENCE SS2

https://meet.google.com/tiy-zpwy-hvp

36

PHYSICS SS1

https://meet.google.com/bze-eykq-zcq

37

MATHEMATICS SS1

https://meet.google.com/git-krvk-edu

38

MATHEMATICS SS2

https://meet.google.com/zft-ndko-hhu

39

ENGLISH LANGUAGE SS1

https://meet.google.com/xjc-wgqb-yus

40

LITERATURE IN ENG SS2

https://meet.google.com/nww-cryg-rtk

41

BIOLOGY SS1

https://meet.google.com/vxg-behs-wqy

42

BIOLOGY  SS3

https://meet.google.com/vxe-pfgr-oqv

43

FRENCH SS2

https://meet.google.com/fxb-qtns-jkx

44

ECONOMICS SS3

https://meet.google.com/viu-bnry-imd

45

GEOGRAPHY SS2

https://meet.google.com/per-zpfi-xcm

46

CIVIC EDUCATION SS1

https://meet.google.com/xhb-xhxf-dqf

47

GOVERNMENT SS1

https://meet.google.com/wzt-ocxc-yht

48

FURTHER MATHS SS2

https://meet.google.com/try-ssap-zwp

49

HISTORY SS1

https://meet.google.com/fff-iumx-ivr

50

ECONOMICS SS1

https://meet.google.com/uwf-ufiv-hti

51

CATERING SS1

 https://meet.google.com/xbc-ckgt-fsz

52

AGRICULTURE SS3

https://meet.google.com/tej-jdzm-uve

53

COMPUTER SS3

https://meet.google.com/eyj-mphm-fwu

54

HAUSA SS2 LINK

https://meet.google.com/otg-tchd-rqi

55

PHYSICS SS2

https://meet.google.com/qoe-vhpd-bty

56

MARKETING SS3

https://meet.google.com/fzp-maqe-yzn 

 

57

CHEMISTRY SS1

https://meet.google.com/tby-aayf-yxd 

58

CHEMISTRY SS3

https://meet.google.com/aco-zdtj-vrv 

59

MATHEMATICS SS3

https://meet.google.com/bvw-nukq-rdm  

60

FRENCH SS1

https://meet.google.com/kax-jemc-jxn

61

FINANCIAL ACCOUNTING SS2

https://meet.google.com/fis-sfnx-gvi 

62

FINANCIAL ACCOUNTING SS3

https://meet.google.com/hub-yvqt-dqd  

63

MARKETING SS1

https://meet.google.com/dkx-pnju-uii                                                                                  

64

FURTHER MATHS SS1

https://meet.google.com/fkp-exyw-myp